Store beiteområder med friskt gress til dyrene våre

Dyrehold var en sentral del av driften på gården før i tiden. Lenge var det en rekke melkekyr i det tidligere fjøset og ikke minst ble hester flittig brukt i gårdsarbeidet. Noen husker kanskje perioden det var påfulg og ender her nede også?

Vi startet opp igjen med sauehold i 2008. I dag har vi ca. 100 vinterforede sauer og fra påsketider til høsten har vi gleden av å ha ca. 200 lam i fullt firsprang rundt på beitene. Sauene våre er av typene hvit og farget spelsau og Norsk Kvit Sau (NKS).

Dyra flyttes rundt på de ulike grasengene langs turområdene på Søndre Jeløy. Deler av sommeren beiter de også nede langs vannkanten i Reierbukten og i høst og vinterhalvåret får de spise seg gode å mette på avkapp og overskudd fra rotgrønnsakene våre.

Vi er medlem av Norsk Sau og Geit.